een initiatief van Ottens Vallei Notaris

Wist u dat uw partner na uw overlijden misschien erfbelasting moet betalen over het erfdeel dat uw kinderen erven?

De vrijstelling van erfbelasting bedraagt per kind in 2016 € 20.047.

Daarboven is de langstlevende namens het kind belasting verschuldigd.

Deze bedraagt over een verkrijging tussen € 20.148 en € 121.903: 10% van het meerdere boven € 20.148. Bovendien over hetgeen meer dan € 142.051 wordt verkregen: 20%. Door het maken van een testament kan de erfbelasting worden uitgesteld. Ook over het totaal van de verkrijgingen door de kinderen van beide ouders kan vaak een besparing van erfbelasting bereikt worden.

Neem direct contact met ons op voor meer informatie.