een initiatief van Ottens Vallei Notaris

Estate-planning

Estate-planning is:

het volgens een bepaald plan laten overgaan van vermogen, zeggenschap en gebruiksrechten in verband met een eventueel overlijden. Estate is een Engels woord dat hier "nalatenschap/erfenis" betekent.

Meestal gaat het om de overgang van ouder naar kind. Maar ook van ondernemer naar bedrijfsopvolger komt voor.

Belangrijk zijn alle rechten en plichten van alle betrokken partijen. Het kan daarbij ook gaan om de zeggenschap over het over te dragen vermogen, waaronder een onderneming of aandelen in een onderneming. Uitstekende beheersing van het recht van rechtspersonen en diverse ondernemingsvormen is dan ook een vereiste voor goede advisering op dit gebied.

Belastingbesparing, daarmee samenhangende liquiditeitsproblemen en uitstel van betaling van belasting zijn uiteraard belangrijke onderdelen van estate-planning. Daarbij komen onder meer aan de orde: schenkbelasting, erfbelasting, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting, buitenlandse belastingen, vrijstellingen of uitstelregelingen bij bepaalde soorten vermogensbestanddelen zoals natuurschoon, kunst of onderneming.