een initiatief van Ottens Vallei Notaris

Hoe besparen?

Schenken

Besparen op belasting over de erfenis begint bij het verkleinen van uw vermogen bij leven, zodat u minder achterlaat. Natuurlijk kunt u het zelf opmaken. Maar u kunt ook schenken. Uiteraard niet meer dan u wilt en kunt missen.

Overdracht van goederen die in de toekomst in waarde stijgen:
Door goederen over te dragen die in de toekomst wellicht in waarde gaan stijgen bereikt u ook een besparing van erfbelasting en/of inkomstenbelasting realiseren.

Huwelijkse voorwaarden

Door aanpassing van uw huwelijkse voorwaarden kan soms een besparing van erfbelasting bij overlijden worden bereikt, maar ook een vermogensverschuiving van de ene naar de andere partner bij leven vrij van schenkbelasting.

Testament

Uw vermogen laat u na aan personen en/of instellingen.
Aan wie u dit nalaat en op welke wijze heeft gevolgen voor de hoogte van de verkrijging en de tijdstippen waarop en de voorwaarden waaronder het wordt verkregen.
Deze verschillende gevolgen hebben ook verschillende gevolgen voor de hoogte van de erfbelasting en het moment waarop deze is verschuldigd. Maar ook voor de inkomstenbelasting zijn er gevolgen.

Uitstel

Uitstel van het moment van betaling van erfbelasting naar een later moment waarop het beter betaald kan worden kan belangrijk zijn.
Door dit in het testament al te regelen kunt u betalingsproblemen voor de erfgenamen of de onderneming voorkomen.

Links

Voorbeelden

Deze website is bedoeld om u behulpzaam te zijn bij het beoordelen of u iets aan onze diensten hebt. Er zijn vaak meerdere oplossingen voor één probleem. Er zijn veel problemen (wij noemen dat liever uitdagingen), omdat elk geval weer anders is. Deze pagina zou daarom te klein zijn voor onze oplossingen. Daarom beperken wij ons hier tot het noemen van enkele oplossingen met behulp van een testament:

  • Erfdelen wijzigen
  • Een regeling voor het geval de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt wordt
  • Legaten
  • Generation skipping
  • Rente op schuld aan langstlevende
  • Vruchtgebruik
  • Tweetrapsmaking
  • Aangepaste uitsluitingsclausule
  • Bedrijfsopvolgingsregeling
  • Goed doel (ANBI of SBBI)

Naast deze oplossingen in een testament kunt u ook besparen door schenking of andere overdracht bij leven, huwelijkse voorwaarden, verzekeringen, pensioenen, lijfrenten, of gebruik maken van buitenlandse belastingen.